Wirtualne Seminarium *PolWoMaths Seminar*

Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce


Szanowni Państwo!

Komitet Naukowy seminarium *PolWoMaths Seminar*, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce (PTKM), pragnie zaprosić Państwa do uczestnictwa w wirtualnych spotkaniach seminarium. Spotkania odbywać się będą przy użyciu komunikatora Zoom, raz w miesiącu we wtorki o godzinie 17:00. Na każdym spotkaniu przewidujemy dwa wykłady trzydziestominutowe, w języku polskim lub angielskim.
Celem seminarium jest stworzenie forum dla kobiet zajmujących się różnymi dziedzinami matematyki i statystyki oraz zastosowań, jak również przybliżenie tematyki ich badań naukowych i osiągnięć. Seminarium promować będzie interakcję między PTKM oraz matematyczkami z Polski i świata.

Zachęcamy również do wstąpienia do PTKM oraz do promocji innych programów Towarzystwa.
Z serdecznymi pozdrowieniami i do zobaczenia online!
                                                                                            Urszula Foryś   ·   Stanisława Kanas   ·   Marta LewickaLink do uczestnictwa w seminarium znajduje się tutaj: ZOOM LINK. Hasła do każdego spotkania będą wysyłane e-mailem na dwa dni przed seminarium. Osoby chcące dodatkowo zapisać się na listę seminaryjną prosimy o kontakt: ptkwm@ptkwm.org.pl


Seminarium w semestrze zimowym 2021


12 stycznia 2021
godz. 17.00

Małgorzata Bogdan (Uniwersytet Wrocławski): Techniki regularyzacji i redukcji wymiaru w analizie dużych zbiorów danych

Katarzyna Szymańska-Dębowska (Politechnika Łódzka): Rozwiązania typu canard dla osobliwie zaburzonych modeli drapieżnik-ofiara typu Rosenzweiga-MacArthura oraz Lesliego-Gowersa

Video

Video

9 luty 2021
godz. 17.00

Justyna Signerska-Rynkowska (Politechnika Gdańska): Wybrane zagadnienia dynamiki niskowymiarowej w modelowaniu neuronów

Mirosława Zima (Uniwersytet Rzeszowski): Abstrakcyjna metoda uśredniania dla równania semiliniowego

Video

Video

2 marca 2021
godz. 17.00

Specjalny wykład w dziedzinie edukacji matematycznej
Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Główne kierunki badań w dydaktyce matematyki - wyzwania współczesności

Video

9 marca 2021
godz. 17.00

Justyna Kosakowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Co tablice Littlewooda-Richardsona mówią o niezmienniczych podprzestrzeniach nilpotentnych operatorów liniowych

Justyna Jarczyk (Uniwersytet Zielonogórski): Wokół średnich

Video

Slajdy

13 kwietnia 2021
godz. 17.00

Anna Gryboś (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków): Teoria krat i przetwarzanie sygnałów sterowane zdarzeniami

Justyna Sikorska (Uniwersytet Śląski): Równanie ortogonalnej addytywności

Video

Video

20 kwietnia 2021
godz. 17.00

Specjalny wykład w dziedzinie socjologii
Justyna Wojniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie): Kobiety i kariera naukowa: uwarunkowania, ograniczenia, sukcesy

.

11 maja 2021
godz. 17.00

Żywilla Fechner (Politechnika Łódzka): O hipergrupach słów kilka

Agnieszka Hejna (Uniwersytet Wrocławski): Analiza harmoniczna w kontekście dunklowskim

Slajdy

Video

8 czerwca 2021
godz. 17.00

Agnieszka Kałamajska (Uniwersytet Warszawski): tbd

Daria Bugajewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): tbd
Seminarium w semestrze jesiennym 2020


15 września 2020
godz. 17.00

Barbara Opozda (Uniwersytet Jagielloński, Kraków): Geometria struktur statystycznych na rozmaitościach

Joanna Kułaga-Przymus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń): O entropii iloczynu procesów stacjonarnych

Video

Notatki

13 października 2020
godz. 17.00

Iwona Chlebicka (Uniwersytet Warszawski): Local behaviour of solutions to nonstandard growth measure data problems

Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel (Uniwersytet Warszawski): Gry, dynamika i ,,tragedia wspólnego łowiska'' oraz czemu continuum graczy ułatwia matematykom życie

Slajdy

Video

27 października 2020
godz. 17.00

Specjalny wykład z okazji trzydziestolecia powstania Europejskiego Towarzystwa Matematycznego
Stanisława Kanas (Uniwersytet Rzeszowski): Niedostateczna reprezentacja kobiet w redakcjach czasopism naukowych

Video

10 listopada 2020
godz. 17.00

Barbara Pękala (Uniwersytet Rzeszowski): Wybrane zagadnienia z teorii zbiorów rozmytych i ich zastosowanie w medycynie

Karolina Kropielnicka (Polska Akademia Nauk, Gdańsk): Wielkie problemy małych wartości w matematyce obliczeniowej równań różniczkowych mechaniki kwantowej

Video

Video

8 grudnia 2020
godz. 17.00

Ewa Ciechanowicz (Uniwersytet Szczeciński): Własności meromorficznych rozwiązań wybranych zespolonych równań różniczkowych zwyczajnych

Anna Lytova (Uniwersytet Opolski): Wybrane zagadnienia z asymptotycznej i nieasymptotycznej teorii macierzy losowych

Video

Video